VÁŠ PRŮVODCE REALIZACÍ PROJEKTU
pruh

Koordinace a služby spojené s realizací (bez dotace)

Nastává druhá fáze. Tato je však neméně důležitá, ba dokonce složitější.

 • Navrhneme Vám a zprostředkujeme organizace pro případné výběrové řízení.
 • Na základě odevzdaných nabídek obsahujících reference, nabídkové ceny apod. jsme Vám schopni doporučit a vybrat spolehlivého dodavatele a zajistíme Vám veškerý servis až po moment s uzavřením smlouvy.
 • Provedeme koordinaci investora, dodavatele, projektanta pro správnou optimalizaci a součinnosti v případě dodržování projektu nebo vyžádaných změn.
 • Po skončení realizace samotného záměru Vám jsme schopni uzavřít a předložit kompletní agendu projektu a jeho bezproblémového předání a užívání pro Vaši potřebu.
 • V neposlední řadě zajišťujeme koordinaci s třetími stranami souvisejících s těmito projekty ( budoucí nájemci, vlastníci apod.).

 

Seznam služeb

Realizační fáze

 1. kontrola a monitoring vyvolaných změn v projektu
 2. v součinnosti s dodavatelem a projektantem administrace změn v projektu
 3. příprava podkladů a administrace jednotlivých žádostí o platbu a kontroling
 4. kontrola plnění smluvních podmínek dodavatelem stavby
 5. spolupráce s účetní kanceláří žadatele ve vztahu k vedení odděleného účetnictví projektu
 6. Kompletní vedení stavby včetně zajištění TDI, BOZP atd.
 7. Optimalizace nákladů stavby v průběhu realizace
 8. Kontroling fakturace a prováděných prací
 9. Vedení kontrolních dnů, kontrola stavebních deníků

Po ukončení realizace projektu

 1. součinnosti při přípravě a podávání monitorovacích hlášení
 2. zajištění uzavření smluv s budoucími nájemci či vlastníky
Link City Development s.r.o.
IČ: 27774023
Horní Lán 445/1
782 01 Olomouc - Slavotín
Odkazy na důležité informace
Projekty Link City Development
Copyright © 2022
Link City Development s.r.o.