VÁŠ PRŮVODCE REALIZACÍ PROJEKTU
pruh

Příprava a optimalizace projektu

Příprava a optimalizace projektu je první nutná fáze, kterou Vám nabízíme pro realizaci Vašich požadavků.

 • Základem je komplexní konzultace a základní informace k záměru.
 • Předání či vytvoření prvních potřebných dokumentů, veškeré administrativní práce se zadavatelem (klientem).
 • Výběr projekčního ateliéru či kanceláře.
 • Zajištění zpracovávání PD, a to ve všech fázích (DUR – dokumentace pro územní rozhodnutí, DSP – dokumentace pro stavební povolení, Tendrové a realizační dokumentace vč. položkových rozpočtů).
 • Neustálá kontrola a koordinace nad správným zpracováním všech těchto podkladů pro následné, ale včasné podání žádosti v konkrétním dotačním titulu.

Seznam služeb

Záměrová fáze

 1. Dohled a kontrola při tvorbě dotačního záměru.
 2. konzultace při přípravě projektové žádosti s ohledem na nastavení monitorovací indikátorů a uznatelnost nákladů.
 3. Příprava podkladů k projektové žádosti - průzkumy a podklady.
 4. Kontrola a příprava majetkových a právních vztahů žadatele ve vztahu k obsahu projektu.

Projekční a přípravná fáze

 1. Příprava smluvní dokumentace s projektanty ve všech fázích PD + AD + IČ.
 2. V průběhu přípravy optimalizace a konzultace k PD a položkovému rozpočtu ve vztahu k uznatelnosti nákladů.
 3. Optimalizace nákladů projektu s ohledem na plánované využití.
 4. Dohled nad přípravou dokumentů a náležitostí k administraci konceptu/projektu vedoucí k postupům do další fáze administrace dotace zakončeno podpisem smlouvy o dotaci (marketingová analýza, finanční a ekonomická analýza, popis investičního záměru, popis proveditelnosti).
 5. Zajištění/zprostředkování právních služeb ve vztahu k přípravě dokumentů nezbytných k realizaci - smlouva o dílo s dodavateli stavby, obchodní podmínky, právní vztahy se třetími osobami, atd.
 6. Zprostředkování zajištění a konzultace pro výběrového řízení na dodavatele stavby dle z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – pomoc s nastavením kvalifikačních předpokladů, zpracováním zadávací dokumentace, odůvodněním ZD, atd.
Link City Development s.r.o.
IČ: 27774023
Horní Lán 445/1
782 01 Olomouc - Slavotín
Odkazy na důležité informace
Projekty Link City Development
Copyright © 2022
Link City Development s.r.o.