VÁŠ PRŮVODCE REALIZACÍ PROJEKTU
pruh

Koordinace a služby spojené s realizací (s dotací)

Od okamžiku podání žádosti o dotaci nastává druhá fáze. Tato je však neméně důležitá, ba dokonce složitější.

 • V souběhu s podáním žádosti a jeho následným monitorováním Vám navrhneme a zprostředkujeme organizace pro výběrové řízení v oblasti veřejných zakázek.
 • V případě získání dotace a na základě výběru dodavatele Vám pak zajistíme veškerý servis související s požadavky poskytovatele (nositele) dotace.
 • Provádíme koordinaci investora, dodavatele, projektanta pro správnou optimalizaci a součinnosti v případě dodržování projektu nebo vyžádaných změn a to především ve vztahu k závazným ukazatelům pro čerpání dotace ( např. k uznatelným a neuznatelným nákladům atd.).
 • Po skončení realizace samotného záměru Vám jsme schopni uzavřít a předložit schválenou kompletní agendu vč. profinancování projektu a jeho bezproblémového předání a užívání pro Vaši potřebu.

 

Seznam služeb

Realizační fáze

 1. Kontrola a monitoring vyvolaných změn v projektu ve vztahu k uznatelnosti nákladů.
 2. V součinnosti s dodavatelem a projektantem administrace změn v projektu ve vztahu k poskytovateli dotace.
 3. Příprava podkladů a administrace jednotlivých žádostí o platbu a kontroling.
 4. Účast při vedení kontrol realizace ze strany poskytovatele dotace.
 5. Kontrola plnění smluvních podmínek dodavatelem stavby.
 6. Spolupráce s účetní kanceláří žadatele ve vztahu k vedení odděleného účetnictví projektu.
 7. Kompletní vedení stavby včetně zajištění TDI, BOZP atd.
 8. Optimalizace nákladů stavby v průběhu realizace.
 9. Kontroling fakturace a prováděných prací.
 10. Vedení kontrolních dnů, kontrola stavebních deníků v souvislosti dodržování dotačního projektu.

Po ukončení realizace projektu

 1. Součinnosti při přípravě a podávání monitorovacích hlášení ve vztahu k udržitelnosti projektu.
 2. Účast na případných kontrolách plnění a dodožování podmínek dotace ze strany poskytovatele dotace.
Link City Development s.r.o.
IČ: 27774023
Horní Lán 445/1
782 01 Olomouc - Slavotín
Odkazy na důležité informace
Projekty Link City Development
Copyright © 2022
Link City Development s.r.o.